Het online “programmaboekje”.

DE ZAAK TUSSEN
MENS EN DIER

door

HET NEDERLANDS ZANGTHEATER

10, 11 en 12 november 2023
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
1011 LM Amsterdam

‘Kom je even bij me zitten?’

Het Nederlands Zangtheater nodigt je uit om samen te kijken naar onze wereld, die van de mens én de dieren. In een aaneenschakeling van verhalen nemen wij je mee op een reis door de tijd. Laat je meevoeren langs verschillende vormen van samenleven door de eeuwen heen en een zee van vragen die deze oproepen. Wat kunnen we leren van een vuurvlieg? Waarom maken mensen foto’s van hun honden? En de grootste vraag: waarom mogen wij, de mensen, bepalen hoe de dieren leven?

Een filosofische voorstelling vol vragen en muziek over wat het betekent om samen te leven.


Synopsis

In een mystieke setting neemt een Djinn, een bovennatuurlijk wezen, het publiek mee op een introspectieve reis over de relatie tussen mensen en dieren. De Djinn verkent historische perspectieven, waaronder Descartes’ visie op dieren als zielloze automaten en een symbolische rechtszaak tussen dieren en mensen, en zet deze tegenover moderne zorgen over dierenwelzijn en consumptie. De Djinn deelt verhalen van ontmoetingen met reizigers, waaronder een vrouw en haar oude hond Max, en belicht de inherente waarde van dieren. In een bijzonder moment in een bos, observeren herten een slapend mens en bespreken ze menselijke gewoonten met verbazing. Het verhaal mondt uit in een beschouwing van de Djinn over de veranderende dynamiek tussen mensen en dieren. Door middel van muzikale intermezzo’s en monologen prikkelt de voorstelling het publiek om hun eigen relatie met de natuurlijke wereld te heroverwegen.


Uit de voorstelling: De Rechtszaak

GRIEK
Wij hebben een bewustzijn. Dat geeft ons intelligentie en expertise. We hebben kennis van alles waardoor we goed kunnen samenwerken: het is allemaal van topniveau. Dat maakt ons tot de baas van de dieren.

KONING
Dieren! Wie durft hierop te antwoorden?

BIJ
Kennis? Organisatie? Dat hebben wij ook, mogelijk zelfs beter.

DJINN
Zei een bij.

BIJ
Heb je onze bijenkolonies gezien? Zonder architect gebouwd, met perfecte zeshoekige cellen, zonder liniaal of wiskunde. Geen expert voor nodig. En onze teamgeest is sterk; in de lente werken we allemaal samen, elk met een eigen taak. Dat is ons niet geleerd, het is een goddelijke gave.

DJINN
Ze waren nogal gelovig in die tijd.

KONING
Een opmerkelijke gave inderdaad.

BIJ
Ja, en we zijn niet de enigen. Neem de mieren. Ze hebben ondergrondse dorpen, met tunnels en waterdichte voedselkamers. En ze zijn zo slim!

ANDERE BIJ
Ja! Mieren zijn slim EN strategisch! Ze beschermen bladluizen en krijgen er zoete honingdauw voor terug, een restproduct voor de bladluis, een lekkernij voor de mieren!

BIJ
Iedereen heeft een taak. En nooit klagen, hè, zoals de mensen.


Dirigent: Gilles Michels

Gilles Michels (1961) is sinds 2009 dirigent van Het Haags Barok Gezelschap, bestaande uit een koor en een orkest. Hij is tevens vaste dirigent bij Kamerkoor Con Passione, Casuquo Vokaal en Collegium Musicum Trajectum en per 2023 bij Merwe’s Oratorium Verening. Bij Stichting Cantate Domino in Leiden, die met regelmaat cantatediensten organiseert, vervult Gilles Michels de rol van muzikaal adviseur. Gilles Michels studeerde aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam. Hij dirigeerde verschillende koren en orkesten in Haarlem, Amsterdam, Purmerend, Leiden en Alphen aan den Rijn en was als docent verbonden aan het Nationaal Kinderkoor en het Rotterdams Jongenskoor.

Op de Koorschool St. Bavo te Haarlem was hij artistiek leider/dirigent en docent. Op uitnodiging van toonkunstkoor Bekker dirigeerde Gilles in 2006 en 2008 de Matthäus Passion te Groningen. Tussen 1996 en 2009 was hij docent en cursusleider bij de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten te Utrecht. Sinds september 2022 dirigeert Gilles Michels het Nederlands Zangtheater.


Piano: Jelena Popović

Jelena Popovic is geboren in Pancevo, Servië. Ze studeerde af aan de conservatoria van Belgrado en Amsterdam, met hoofdvak Piano. Ook voltooide ze een master Kamermuziek en Begeleiding aan het conservatorium van Utrecht. Ze is als pianiste verbonden aan Nationale Opera & Ballet (afdeling Educatie, Participatie & Programmering) en als een balletpianiste bij European School of Ballet, Dutch National Ballet Academy en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast werkt ze als freelance pianodocent, pianiste en begeleidster.


Regie: Seppe Salomé

Seppe Salomé is in 2022 afgestudeerd van de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. In zijn werk zoekt hij altijd naar een muzikale manier om zowel maatschappelijke en persoonlijke thema’s als acceptatie en de zoektocht daarnaar aan het daglicht te brengen. Met popcultuur, drag, de queercommunity, clubleven en een fascinatie voor Griekse mythologie als referentiekader, zoekt hij hedendaagse vertelvormen die het publiek meenemen in een nieuwe wereld. Sinds zijn afstuderen is hij zowel werkzaam in het professionele theaterwerkveld als in het amateur en semiprofessionele koorcircuit.


Co-Regie: Evelien Kanters

Evelien Kanters (ArtEZ Docent Theater Arnhem, 2020) is maker van theater, contextprogramma’s en kunsteducatie. In haar werk zoekt ze altijd naar interdisciplinaire overlappingen: daar waar muziek en taal samen kunnen vallen, of beeld zegt waar woorden tekort schieten. De zoekende en filosoferende mens staat steeds centraal, met altijd een knipoog naar popcultuur. Met haar voorstellingen en programma’s hoopt ze ruimte te creëren voor de toeschouwer om vragen te stellen en perspectieven uit te wisselen. Ze is werkzaam bij Internationaal Theater Amsterdam en werkt daarnaast aan projecten bij o.a. Buitenkunst, ENTER Festival en de WC-Potcast.


Het Nederlands Zangtheater

Het Nederlands Zangtheater is een koor dat al ruim 30 jaar eigenzinnig muziektheater ontwikkelt en uitvoert in en rond Amsterdam. Het koor zoekt steeds een nieuwe vorm voor koormuziek in een theatrale context. Zo werkte het NZT samen met kunstenaars als het collectief Lichtbende in de voorstelling Weerlicht (2018). Ook wordt speciaal voor het koor gecomponeerd, zoals Kaiser W. van Bob Zimmerman in 2015 en De Wateropera van Max Knigge in 2019.

Op dit moment hebben wij ruimte voor tenoren en bassen. Informatie en aanmelden kan via email: auditie@nederlandszangtheater.nl.


2024

Voortbouwend op onze voorstelling in 2023 over de relatie tussen mens en dier, duikt het Nederlands Zangtheater in november 2024 in de innige band tussen mens en plant, waarbij we stilstaan bij onze kijk op leven en de boeiende wereld van plantenintelligentie.

Directie:
Gilles Michels
Piano:
Jelena Popović
Tekst:
Seppe Salomé,
Adelheid Brouwer,
Willem Pool
Regie:
Seppe Salomé
Co-Regie:
Evelien Kanters
Kostuums:
Renee Heeringa,
Janneke Tangelder
Productie:
Maria Boschman,
Peter Staats
Publiciteit:
Annemiek Vos
Fotografie / Grafische vormgeving:
Boy Hazes

Deze productie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Scroll to Top