Onze dirigent Gilles Michels

Gilles Michels (1961) is sinds 2009 dirigent van Het Haags Barok Gezelschap, bestaande uit een koor en een orkest. Hij is tevens vaste dirigent bij Kamerkoor Con Passione, Casuquo Vokaal en Collegium Musicum Trajectum en per 2023 bij Merwe’s Oratorium Verening. Bij Stichting Cantate Domino in Leiden, die met regelmaat cantatediensten organiseert, vervult Gilles Michels de rol van muzikaal adviseur. Gilles Michels studeerde aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam. Hij dirigeerde verschillende koren en orkesten in Haarlem, Amsterdam, Purmerend, Leiden en Alphen aan den Rijn en was als docent verbonden aan het Nationaal Kinderkoor en het Rotterdams Jongenskoor. Op de Koorschool St. Bavo te Haarlem was hij artistiek leider/dirigent en docent. Op uitnodiging van toonkunstkoor Bekker dirigeerde Gilles in 2006 en 2008 de Matthäus Passion te Groningen. Tussen 1996 en 2009 was hij docent en cursusleider bij de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten te Utrecht. Sinds september 2022 dirigeert Gilles Michels het Nederlands Zangtheater.

Afscheid van Anthony Zielhorst

“Met “The Unicorn, the Gorgon and the Manticore” van Menotti hebben we afscheid genomen van Anthony Zielhorst. Anthony Zielhorst was sinds 1993 op een energieke en inspirerende manier de muzikaal leider van het NZT. Onder zijn bezielende leiding heeft het Nederlands Zangtheater (tot 1998 Nederlands Slaapkamerkoor) meer dan 30 spraakmakende muziektheaterproducties op de planken gebracht. Anthony heeft een grote bijdrage geleverd in de ontwikkeling van het NZT van amateurkoor tot semiprofessioneel zangtheater.”

Scroll to Top